skip to Main Content

myopathieatypique.be kan statistieken verzamelen over het gedrag van bezoekers van haar websites. myopathieatypique.be kan deze informatie openbaar weergeven of aan anderen verstrekken. Myopathieatypique.be geeft echter geen persoonlijk identificeerbare informatie vrij, behalve zoals hieronder beschreven.

Bescherming van bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie

myopathieatypique.be onthult potentieel persoonlijk identificerende en persoonlijk identificerende informatie alleen aan die van haar werknemers, aannemers en aangesloten organisaties die (i) die informatie moeten kennen om deze namens myopathieatypique.be te verwerken of om beschikbare diensten te kunnen aanbieden bij myopathieatypique .be websites, en (ii) die ermee hebben ingestemd het niet aan anderen bekend te maken. Sommige van die werknemers, aannemers en aangesloten organisaties kunnen zich buiten uw eigen land bevinden; door gebruik te maken van de websites myopathieatypique.be, stemt u in met de overdracht van dergelijke informatie aan hen. myopathieatypique.be zal potentieel persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie aan niemand verhuren of verkopen. Anders dan zijn werknemers, aannemers en aangesloten organisaties, zoals hierboven beschreven, onthult myopathieatypique.be potentieel persoonlijk identificerende en persoonlijk identificerende informatie alleen in reactie op een dagvaarding, gerechtelijk bevel of ander overheidsverzoek, of wanneer myopathieatypique.be gelooft in goede geloof dat openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om de eigendommen of rechten van myopathieatypique.be, derden of het grote publiek te beschermen. Als u een geregistreerde gebruiker bent van een myopathieatypique.be-website en uw e-mailadres heeft opgegeven, kan myopathieatypique.be u af en toe een e-mail sturen om u te informeren over nieuwe functies, om uw feedback te vragen of u gewoon op de hoogte te houden van wat er gaande is. met myopathieatypique.be en onze producten. Als u ons een verzoek stuurt (bijvoorbeeld via e-mail of via een van onze feedbackmechanismen), behouden wij ons het recht voor om het te publiceren om ons te helpen uw verzoek te verduidelijken of te beantwoorden of om ons te helpen andere gebruikers te ondersteunen. myopathieatypique.be neemt alle redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen om te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging of vernietiging van mogelijk persoonlijk identificerende en persoonlijk identificeerbare informatie.

koekjes

Een cookie is een reeks informatie die een website op de computer van een bezoeker opslaat en die de browser van de bezoeker aan de website verstrekt telkens wanneer de bezoeker terugkeert. myopathieatypique.be maakt gebruik van cookies om myopathieatypique.be te helpen bij het identificeren en volgen van bezoekers, hun gebruik van de website myopathieatypique.be en hun voorkeuren voor websitetoegang. bezoekers van myopathieatypique.be die geen cookies op hun computer willen plaatsen, moeten hun browsers zo instellen dat cookies worden geweigerd voordat ze de websites myopathieatypique.be gebruiken, met als nadeel dat bepaalde functies van de websites myopathieatypique.be mogelijk niet goed werken zonder de hulp van cookies.

Zakelijke overdrachten

Als myopathieatypique.be, of vrijwel al zijn activa, zouden zijn verworven, of in het onwaarschijnlijke geval dat myopathieatypique.be failliet gaat of failliet gaat, zou gebruikersinformatie een van de activa zijn die wordt overgedragen of verworven door een derde partij. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden en dat elke verwerver van myopathieatypique.be uw persoonlijke gegevens zoals uiteengezet in dit beleid kan blijven gebruiken.

Advertenties

Advertenties die op een van onze websites verschijnen, kunnen aan gebruikers worden geleverd door advertentiepartners, die cookies kunnen plaatsen. Met deze cookies kan de advertentieserver uw computer herkennen telkens wanneer ze u een online advertentie sturen om informatie te verzamelen over u of anderen die uw computer gebruiken. Met deze informatie kunnen advertentienetwerken onder andere gerichte advertenties leveren waarvan zij denken dat ze voor u het meest interessant zijn. Dit privacybeleid heeft betrekking op het gebruik van cookies door myopathieatypique.be en heeft geen betrekking op het gebruik van cookies door adverteerders.

Wijzigingen privacybeleid

Hoewel de meeste wijzigingen waarschijnlijk klein zullen zijn, kan myopathieatypique.be van tijd tot tijd en naar eigen goeddunken haar Privacybeleid wijzigen. myopathieatypique.be moedigt bezoekers aan om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen in haar privacybeleid. Als u een myopathieatypique.be-websiteaccount heeft, ontvangt u mogelijk ook een melding over deze wijzigingen. Als u deze site blijft gebruiken na een wijziging in dit privacybeleid, betekent dit dat u deze wijziging accepteert.